BIDRA TIL Å UTVIKLE 

MOLDEMARKA

Vi er en

FRIVILLIG 

ORGANISASJON

Moldemarkas Venner er en frivillig og uavhengig organisasjon dannet i 1997. Vårt formål er å være med å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde med vekt på å bevare variasjonen i natur og dyreliv.

Vi arbeider for at deler av marka fortsatt skal være urørt og teknisk upåvirket, og tar vare på kulturrikdommene i marka.VI ØNSKER Å...


• øke tilgangen til marka ved å være med på planlegging og bygging av turveier og stier og samtidig ta hensyn til den omliggende natur

• bygge og vedlikeholde klopper, bruer og rasteplasser

• prioritere rekreasjon og friluftsliv fremfor næring

MEDLEMSKAP


Foreninga har i dag ca. 500 medlemmer. Av disse er det en aktiv kjerne på ca. 40 medlemmer som deltar på dugnader i sommerhalvåret.

Vi ønsker oss flere medlemmer, og flere i dugnadsgjengen.

Velkommen!

DUGNADER


På dugnadene jobber vi blant annet med rydding av skog og kratt, grusing av stier, samt bygging og vedlikehold av klopper og bruer.

År om annet har vi også større prosjekt med bygging av gapahuker og rasteplasser, og vi produserer også kortreiste møbler til mange av rasteplassene. Vi har blant annet ansvar for rasteplassene ved Fjellbrua, Damvokterhytta, Midtveishuken, Holmarka, Moldegårdstølen og Kringstadsetra. Mye innsats legges også i Thiisløypa, Seterstien og Runden, for å nevne de viktigste.


Typisk dugnadstid er tirsdager fra 17 til 19, deretter er det samling til en prat med kaffe etc.

Følg med oss på

Facebook

ÆRESMEDLEMMER I MOLDEMARKAS VENNER


Moldemarkas Venner utnevnte 6 trofaste slitere gjennnom mange år til ÆRESMEDLEMMER på julebordet i 2019. Nok et ÆRESMEDLEM ble utnevnt på årsmøtet i 2021. Hittil siste ÆRESMEDLEM er Kåre Gjendem, som blei utnevnt på julebordet i 2022. Som synlig bevis fikk han et tresnitt i glass og ramme. Disse 8 har gjennom 25 år utallige dugnadstimer i forbindelse med bygging og vedlikehold av stier, rasteplasser, bruer og klopper samt gapahuker og grindbygg i Moldemarka!Fra venstre: Harald Sættem, Andreas Mauseth, Kari Pettersen, Gerhard Hestad, Margit Wiig Røberg og Oddmund Osen.

Nils Husby.

FOTO: ROAR STRØM, NRK.

Kåre Gjendem