Forside

BIDRA TIL Å UTVIKLE 

MOLDEMARKA

Vi er en

FRIVILLIG 

ORGANISASJON

Moldemarkas Venner er en frivillig og uavhengig organisasjon dannet i 1997. Vårt formål er å være med å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og friluftsområde med vekt på å bevare variasjonen i natur og dyreliv.

Vi arbeider for at deler av marka fortsatt skal være urørt og teknisk upåvirket, og tar vare på kulturrikdommene i marka.VI ØNSKER Å...


• øke tilgangen til marka ved å være med på planlegging og bygging av turveier og stier og samtidig ta hensyn til den omliggende natur

• bygge og vedlikeholde klopper, bruer og rasteplasser

• prioritere rekreasjon og friluftsliv fremfor næring

MEDLEMSKAP


Foreninga har i dag vel 400 medlemmer. Av disse er det en aktiv kjerne på ca 40 medlemmer som deltar på dugnader i sommerhalvåret.

Vi ønsker oss flere medlemmer, og flere i dugnadsgjengen.

Velkommen!

DUGNADER


På dugnadene jobber vi blant annet med rydding av skog og kratt, grusing av stier, samt bygging og vedlikehold av klopper og bruer.

År om annet har vi også større prosjekt med bygging av gapahuker og rasteplasser, og vi produserer også kortreiste møbler til mange av rasteplassene. Vi har blant annet ansvar for rasteplassene ved Fjellbrua, Damvokterhytta og Midtveishuken. Mye innsats legges også i Thiisløypa, Seterstien og Runden, for å nevne de viktigste.


Typisk dugnadstid er tirsdager fra 17 til 19, deretter er det samling til en prat med kaffe etc.

Følg med oss på

Facebook

ÆRESMEDLEMMER I MOLDEMARKAS VENNER


Moldemarkas Venner hadde julebord på Speidernes Hus lørdag 23. november.

Der ble 6 trofaste slitere gjennom mange år utnevnt til ÆRESMEDLEMMER.
4 av dem var til stede og mottok diplom og blomster på julebordet, mens de øvrige 2 mottok sine diplomer ved en enkel lunsj på Krona 27. november.
Disse 6 har til sammen 49 år i styret, og utallige dugnadstimer i forbindelse med bygging og vedlikehold av stier, rasteplasser, bruer og klopper samt gapahuker og grindbygg i Moldemarka gjennom 22 år!


På bildet er de alle samla. Fra venstre: Harald Sættem, Andreas Mauseth, Kari Pettersen, Gerhard Hestad, Margit Wiig Røberg og Oddmund Osen.

Se flere

BILDER AV DET VI GJØR: