Bli medlem

Vil du

BLI MEDLEM?

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor eller ta kontakt med leder eller nestleder (se kontaktinfo).

Minimum årlig medlemskontingent er 100 kr. pr person, men det er lov å betale mer.