DRIFTSBYGG I JENSGURILIA
Moldemarkas Venner har i 2022 bygd driftsbygg på ca 113 m2 i Jensgurilia 59. Graving starta 5. mai og vi fikk ferdigattest 28. oktober. Det aller meste av arbeidet er utført på dugnad. Det er registrert totalt 1.449 dugnadstimer, fordelt på 20 personer og 62 dager! I disse talla er ikke inkludert sponsing fra lokale firma som har bistått oss vederlagsfritt og ikke minst lånt oss mye utstyr. Innleid hjelp (til arkitekt, graving og taktekking) utgjør kun drøyt 100 timer.


Bygget består av et stort, uisolert rom som vi kaller sagrom og verksted. I sagrommet drar vi inn og sager kortreist tømmer. Vi har båndsag der vi kan skjære stokker opp til ca 6 meter lengde. Planker, villmarkspanel og lignende fra saga, går videre til verkstedet for barking og høvling. Her har vi også gjærdesag for finkapping og ferdiggjøring. I vestenden av bygget har vi tørkerom, der materialene får vente et halvår eller mer, før det meste går tilbake i verkstedet for oljing og montering. Herfra kommer de typiske, tunge benkene og borda det etter hvert finnes mange av i marka. Og ikke minst flere gapahuker.


Bygget har også to isolerte rom. Et pauserom innreda med kjøkkenbenk, sofa, stoler og bord. Dette brukes også som styrerom og arkiv. I tillegg har vi et lite frostfritt verktøylager med god oppbevaringsplass og en solid arbeidsbenk.