ISAK-PLASSEN
Gapahuken på Isak-plassen (ved Nonsmyra). Gapahuken er bygd av Moldemarkas Venner i samarbeid med elever i ISAK-gruppa i 7. klasse på Sellanrå skole. Fundamentene blei støpt høsten 2022, alt tømmerarbeid utført i 2023. Alle de grove søylene, de lange bjelkene og det aller meste av villmarkspanel er kortreist tømmer fra Moldemarka, skåret og bearbeida på Moldemarkas Venner sin base i Jensgurilia. Hyller og benker er bygd av gjenbruksmaterial samla inn på skolen.


Det er medgått ca 700 dugnadstimer i prosessen fra felling av tømmer til ferdig olja vegger. Gapahuken er finansiert med midler til «Statlig sikra friluftsområde». Kostnader ca kr. 90.000, som omfatter alt material til gulv og tak, pluss mindre innkjøp. 

Gapahuken blei offisielt åpna 18. oktober 2023, med elever og lærere på andre og sjuende trinn til stede, i tillegg til dugnadsfolket.

Bruk av gapahuken kan bookes på hjemmesida til Sellanrå skole.

Utenom bestilt bruk, er plassen åpen for alle, med mottoet «først til mølla, men plass til alle».


Gapahuken forsynes sporadisk med tørr ved, men skal du lage mat eller overnatte, er det sikrest å ta med egen ved.