GARASJE I JENSGURILIAVi har i 2023 bygd garasje på ca 52 m2 i Jensgurilia. Vi starta å grave 15. mai og fikk ferdigattest 24. august. Det meste av arbeidet er utført på dugnad. Det er registrert 815 dugnadstimer, fordelt på 14 personer. I tillegg til egne timer kommer vederlagsfri bistand fra lokale firma for utstikking, noe betongarbeid og taktekking med mer. Betalt hjelp fra arkitekt og graveentreprenør utgjør kun ca 75 timer.


Bygget består av garasjerom på ca 43 m2 med brei leddheiseport. Her er plass for ATV og annet utstyr for jobbing i marka. Videre er det en liten skut på ca 9 m2 for tørking og oppbevaring av ved i enden mot sør. Det er også en lav hems med adkomst fra luke i gavlvegg eller stige fra garasjerommet.