TUSENÅRSVARDEN
Varden på Moldeheia blei reist på initiativ fra Moldemarkas Venner og i samarbeid med turistforeningen. Den ble offisielt «åpna» 4. juni 2000. I varden er det innmurt et kobberskrin med bidrag fra skoler og barnehager, kommunen, grunneier og Moldemarkas Venner.


I tillegg blei det opphengt en kasse med turbok på varden, denne har i alle år blitt fulgt opp med nye bøker, i et samarbeid mellom turistforeningen og Moldemarkas venner. Hvert år er det trukket en vinner blant de som skriver seg inn i bøkene, og vinneren har fått en kikkert som gave.