KRINGSTADSETRA
Rasteplassen ved Kringstadsetra blei bygd i 2021. Den ligger like ved elva, der vi også har bygd ny bru til erstatning for ei enkel, eldre bru. Rasteplassen inneholder bord med benker under tak, med sitteplass for 8-10 personer og 4 benker rundt bålplass, med sitteplass til minst 16 personer. Bålplassen er tilrettelagt med grillrist og kroker for oppheng av kaffekjele eller annet. Vedskjul som forsynes med tørr ved. Vedkløyver, bålhansker, vedklype, kaffekjele og brannteppe.


Kringstadsetra nås lettest langs traktorveien fra Kringstad. God vei, men bratte partier gjør det utfordrende, men ikke umulig, å trille barnevogn eller rullestol. Du kan også gå fra Haukabøen, men der er traktorveien ikke egna for barnevogner eller rullestoler. Rundtur Kringstad- Kringstadsetra- Haukabøen-Kringstad er også et godt alternativ.


Kringstadsetra er også et godt utgangspunkt for turer lenger inn i de vestlige deler av Moldemarka, som Langvatnet eller Kryssvatnet. Du kan også gå til Arsdalen eller langs Mekvatnet og Mekdalen til Varden og sentrale deler av marka.