KVILEBENKER
Moldemarkas Venner har plassert ut et stort antall bord og benker i marka. Både som del av større og mindre rasteplasser og som kvilebenker langs stier og veier. Av vår etter hvert klassiske benk, av grove materialer fra kortreist tømmer produsert på saga på Holmarka, har vi passert 30 stk! For at de skal vare lengst mulig, blir de jevnlig vedlikeholdt med olje fra Møretyri, og vi har også en bønn til dere brukere: De står alle på heller av stein eller betong, og de «svever» med litt avstand til hellene på grunn av at de står på knotter av stål. Dette for at treverket ikke skal stå mot bakken og trekke fuktighet. La dem stå på hellene, ikke flytt på dem uten å sette dem tilbake!Langs Liavegen som er bygd av kommunen og grunneierne, har vi opparbeida en større rasteplass og flere kvileplasser. Det meste av møbler her er rastebord produsert av Torabu, men det er også satt ut et par av våre egenproduserte benker. Ved gapahuken til Kvam skole har vi plassert et par enklere benker uten ryggstø.Ved gapahuken til Nordbyen skole har vi satt ut benker som er borra fast i berget, en utsiktsbenk med ryggstø og fire benker uten ryggstø rundt bålplassen. Gapahuken er av eldre dato, bygd av lærere ved skolen. Moldemarkas Venner la nytt bordtak i 2019. Kommunen har bygd ny sti fra skolen til Hindalen, denne passerer nær gapahuken.Etter ønsker fra brukere av marka, har vi plassert kvilebenker i lysløypa og ved skytebaneveien og på utsiktspunktet Brattlihaugen. På toppen av haugen er det to benker borra fast i berget, en med og en uten ryggstø. Fantastisk utsikt!Vi har også satt ut en utsiktsbenk ved Utegymmen, den populære trimplassen ved Storliveien (der denne krysser den gamle slalomløypa). Vi har også rydda betydelige mengder trær og kratt i utsikten sørover fra denne benken.Kvilemulighet er det også på høyde med skihytta, ved stien til Audunstjønnan, med benk og enkelt bord.Langs stien/ veien fra Øverlandsvatnet over til Moldedalen og opp til Moldevatnet har vi møblert flere kvileplasser med rastebord fra Torabu. Disse er et supplement til bord som tidligere er utplassert av Selskabet for Molde Byes vel, så samlet utgjør disse nå et godt nett av pausemuligheter på tur til byens drikkevann.