RUNDEN
Runden er navnet på den 2,5 km lange rundturen rundt Øverlandsvatnet. Den går delvis på veiene til Molde Vann og Avløp til henholdsvis Moldevatnet og Bergsvatnet og delvis på ny sti lags nordsida av vatnet. Denne er bygd av kommunen i samarbeid med Moldemarkas Venner i 2014 og 2015. Moldemarkas Venner bygde brua over Bergsvasselva i 2014 og «flytebru» over myra i 2015. Runden er universelt utforma og har godt med kvileplasser med benker og rastebord. En av våre mest populære rasteplasser, Midtveishuken, ligger ved brua over Bergsvasselva.


En eldre, brattere sti krysser elva på Lubbenesbrua lenger opp mot Bergsvatnet. Denne blei bygd i 2006 med material sponsa av Lubbenes Venner.

.