MOLDEGÅRDSTØLEN
Rasteplassen ved Moldegårdstølen blei bygd i 2020. Den ligger på en planert standplass for den gamle skytebanen i Moldedalen. Rasteplassen inneholder bord med benker under tak, for 8-10 personer og rastebord og godt med benker rundt bålplass, sitteplass til minst 20 personer. Bålplassen er tilrettelagt med grillrist og kroker for oppheng av kaffekjele eller annet. Vedskjul som forsynes med tørr ved. Vedkløyver, bålhansker, vedklype, kaffekjele og brannteppe.


Moldegårdstølen kan blant annet nås fra Fjellbrua ved å følge den gamle «skytebanevegen», grei tilgang med barnevogn eller rullestol. Alternativ adkomst fra Jensgurilia på god grusvei (over hovedvannledningen fra Moldevatnet) sør for Øverlandsvatnet og til over Moldeelva, før du finner plassen litt sør for vegen. Tilgang med barnevogn og rullestol også denne veien, men noen bratte partier må forseres. Plassen ligger sentralt med stier i «alle retninger» og god utsikt innover Moldedalen og til fjellene i Fræna.

.