FJELLBRUA MED SKIPPERTAKET OG KROKODILLA
Området ved Fjellbrudammen (=Inntaksdammen) er opparbeida gjennom mange år, fra inngjerda område med skilt «Ingen adgang. Byens drikkevann» til dagens sentrale og enkelt tilgjengelige, nesten parklignende område. Fjellbrua er et knutepunkt i marka, med et nett av stier i alle retninger og med kort avstand fra Vardeveien.


På området ligger Skippertaket, et enkelt grindbygg med langbord og benker for 20 personer under tak. Det er også rikelig med rastebord og benker spredd over området. Grillmulighet under Skippertaket, god bålplass like ved og to bålplasser nede ved dammen. En av disse er tilrettelagt med grillrist og kroker for oppheng av gryter eller kaffekjeler. Bålplassene er ikke forsynt med ved, dette må medbringes eller hentes fra tørrfuruer i nærheten.


Gode bademuligheter i dammen, blant annet fra trebrygge.


Lekeplassen Krokodilla ligger mellom Skippertaket og Vardeveien. Den blei bygd i 2021 og inneholder 8 lekeapparat for «barn i alle aldre», pluss et tog og ei krokodille for de minste. I kanten av lekeplassen er det godt med sitteplasser på to rastebord og tre benker med rygg, alt av den solide typen produsert på saga vår på Holmarka. Plassen har lett adkomst fra Vardeveien med barnevogn og god parkeringsplass for barnevogner.