THIISLØYPA
Thiisløypa er opparbeida etappevis mellom 2000 og 2011. Den går nå fra Dalen ved Moldeliveien, krysser stien over vannledningen mellom Hatlelia og Skogsbrua og krysser lysløypa lenger oppe, før den ender i Vardeveien ved Damefallet. Den har også en avstikker over to bekker til Fjellbrua ved Skippertaket. Den er en viktig innfallsport til marka sommer og vinter, men du skal være stødig på ski for å ta Thiisløypa nedover. Thiisløypa kan også nås fra borettslaget i Sollia, der det går en sti inn ved den østligste blokka.


Langs stien er flere kvileplasser med rastebord eller benker