MANGE BRUER
Moldemarkas Venner har aleine og i samarbeid med kommunen bygd og utbedra mange av bruene i lysløypa. Også de to bruene i Grua, ned mot Holmarka er bygd av Moldemarkas Venner, i 2013. Vi har også bygd ei bru på Hjertøya, på oppdrag for kommunen.